Menu

Alles wat je moet weten over vreemd vermogen

Vreemd Vermogen is een belangrijke post op de balans met betrekking tot de solvabiliteit

Elke onderneming in Nederland moet belasting betalen en minimaal een keer per jaar de cijfers van de onderneming overleggen met de belastingdienst. Alleen al hierom is de boekhouding erg belangrijk en niet iets waar onderuit valt te komen. Daarnaast biedt het doen van de boekhouding ook vele voordelen voor de bedrijfsvoering, omdat het een cijfermatig overzicht geeft van hoe het bedrijf ervoor staat en de strategie mede met behulp van de boekhouding bepaald kan worden. 

Een belangrijk onderdeel van de boekhouding is de zogeheten balans en de verschillende posten. Een belangrijke post op de balans is het Vreemd vermogen dat wordt opgebouwd op zowel de schulden, als ook de verplichtingen die de onderneming heeft.

Schulden en verplichtingen dienen elders op de balans gecompenseerd te worden

Het is voor elk bedrijf behoorlijk normaal om schulden en verplichtingen te hebben aan derden. Het is echter wel belangrijk dat deze elders worden gecompenseerd, zodat de solvabiliteit van het bedrijf behouden blijft. Het Vreemd Vermogen is uiteraard geposteerd op de rechterzijde van de balans onder de creditzijde ook wel passiva genoemd. 

De tegenhanger van het Vreemd Vermogen is het Eigen Vermogen, dat alle bezittingen en verplichtingen van anderen aan de onderneming beslaat. De financiële gezondheid kan onder andere bepaald worden door het aftrekken van het vreemd vermogen van het eigen vermogen.

Vreemd Vermogen op de korte- en de lange termijn

Het Vreemd Vermogen wordt in de meeste gevallen logischerwijs onderverdeeld in twee verschillende groepen, het Kort Vreemd Vermogen en het Lang Vreemd Vermogen. Beide posten hebben weer verschillende subcategorieën. 

In principe is het Vreemd Vermogen op lange termijn bestaand uit posten die betrekking hebben op schulden en verplichtingen met een looptijd die langer is dan twaalf maanden. Er zijn ook diverse uitgaven en crediteuren die voor een korte periode zijn. Ook het zogenaamde ‘rood’ staan bij de bank valt onder de post schulden en kan worden gecategoriseerd onder Kort Vreemd Vermogen.